Pieniądze na założenie działalności gospodarczej w 2021 roku

Z jakich dostępnych dotacji i programów mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Dodatkowe środki na założenie działalności gospodarczej w 2021 roku

Wbrew pozorom oferta dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą jest szeroka. Na rynku dostępne są zarówno dotacje, pożyczki, ale także inne sposoby pozyskania kapitału na własny biznes.

31 tys. zł bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy

Jednym z najpopularniejszych programów wsparcia osób przedsiębiorczych są dotacje z urzędu pracy na założenie firmy. O bezzwrotne wsparcie na rozwinięcie własnego biznesu mogą się ubiegać osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. W ubiegłym roku maksymalna kwota, o którą mogli wnioskować przyszli przedsiębiorcy wynosiła 31 191,98 zł.

Z danych dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy wydatkowanych na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wg. Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynika, że w ubiegłym roku dotację z urzędu pracy na założenie firmy otrzymało z urzędu pracy dokładnie 29 557 osób bezrobotnych. W sumie do nowych firm popłynęła kwota 622 mln zł.

Ponad 100 tys. zł na start w biznesie

Z kolei do bezrobotnych, studentów i absolwentów uczelni skierowany jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa realizowana jest wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Program umożliwia pozyskanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności. Pożyczkę należy spłacić w ciągu maksymalnie 7 lat. Istnieje możliwość uzyskania także karencji w spłacie otrzymanych środków. Oprocentowanie wsparcia jest bardzo atrakcyjne. W roku 2021 na pożyczki przeznaczona jest pula 50 mln zł.

W ubiegłym roku w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” osoby z pomysłem na biznes do instytucji pośredniczących w poszczególnych województwach złożyły łącznie 970 wniosków o pożyczkę na założenie firmy. Suma złożonych wniosków opiewała na kwotę 76 mln zł. Z tej puli wybranych zostało 647 pomysłów, z którymi podpisano umowy i przelano łącznie 51 mln zł. To oznacza, że średnia pożyczka na założenie firmy w ramach programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wyniosła 78,8 tys. zł.

250 tys. zł dotacji na start-upu

Innowacyjne projekty mają szansę pozyskania nawet 250 tys. zł bezzwrotnego wsparcia w ramach inicjatywy ScaleUp. Jest to inicjatywa dla startupów, które pod okiem dużych firm oraz inwestorów b uczestniczą w programach akceleracyjnych. Silny nacisk położony jest właśnie na współpracę autora pomysłu z dużym podmiotem, z którym można wypracować synergie i najlepsze rynkowe rozwiązania. Koncepcja zakłada udzielenie wybranym startupom zarówno wsparcia finansowego, jak i dostęp do mentorów, którzy będą się dzielić wiedzą ze wszystkich dziedzin niezbędnych przy prowadzeniu biznesu. Pojedynczy projekt może uzyskać dotację w kwocie 250 tys. zł. Poszukiwane są przede wszystkim spółki z takich obszarów jak: Internet, biotechnologia, energetyka, chemia, robotyka.

Z inkubacji po 1 mln zł dotacji

Z kolei start-upy, które przeszły program Platform Startowych realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą się ubiegać o nawet 1 mln zł dofinansowania na wprowadzenie swojego produktu lub usługi na rynek. Wszystko odbywa się ramach konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. W ostatniej edycji naboru zakończonej w ubiegłym roku młodzi przedsiębiorcy z pomysłem start-up złożyli w sumie 46 wniosków na kwotę wsparcia sięgającą 44,5 mln zł. Jednorazowa dotacja na start-up może wynieść maksymalnie 1 mln zł.

Etap finansowania realizowany jest w konkursu 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. To oznacza, że 15 proc. stanowi wkład własny. Wartość pojedynczego wsparcia zależy od analizy ekspertów oraz indywidualnego zapotrzebowania danego projektu. Pula środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonych na inkubacji w Platformach Startowych wynosi 108,4 mln zł.

Na co start-up może przeznaczyć pieniądze:
– na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
– pensje dla członków zespołu;
– wydatki związane z zakupami środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
– działania promocyjne mające na celu ekspansję rynkową oraz wyjście poza Polskę(międzynarodową).

 

Dotacja i 1600 zł wypłacane co miesiąc

W całej Polsce odbywają się także lokalne inicjatywy skierowane do osób myślących o założeniu własnej firmy. Jednym z takich programów jest konkurs „Grant na start” realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. W jego ramach osoba bezrobotna może pozyskać 23 050 zł jednorazowej dotacji oraz wsparcie pomostowe w kwocie 1600 zł wypłacane co miesiąc przez okres jednego roku. Świadczenie pomostowe beneficjent programu może przeznaczyć na bieżące wydatki typu zapłatę składek ZUS, ale też czynszu za lokal itp. W ubiegłym roku odbyły się dwie edycje konkursu, w których wsparcie uzyskało ponad 60 osób. Do udziału w programie zaproszeni są: bezrobotni, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby słabo wykształcone, którzy chcą założyć własny biznes na terenie województwa łódzkiego. Osoby zainteresowane podobnymi programami w swoich województwach powinny kontaktować się z lokalnymi urzędami wojewódzkimi oraz marszałkowskimi właściwymi dla danego województwa.

Załóż działalność gospodarczą już teraz!
Nasze biuro rachunkowe pomoże w załatwieniu wszelkich formalności.

Możesz liczyć na naszą pomoc!

Źródło:
https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/sa-pieniadze-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-roku-2021-lista-dostepnych-dotacji-i-programow-103254