Podatek cukrowy (opłata cukrowa). Termin na złożenie pierwszych informacji dotyczących opłaty od środków spożywczych (CUK) i zapłatę tej opłaty upływa 25 lutego 2021 r.

Podatek cukrowy (opłata cukrowa)

Resort finansów przypomina o upływającym terminie na złożenie pierwszych informacji (CUK) dotyczących opłaty cukrowej, tj. opłaty od środków spożywczych.

Nową opłatę wprowadziła ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadziła opłatę od środków spożywczych.

 

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty cukrowej składają informacje CUK oraz wpłacają opłatę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja. Zatem termin na złożenie pierwszych deklaracji i zapłatę opłaty upływa 25 lutego br.

Jak złożyć deklarację CUK?

Złożenie deklaracji CUK do właściwego urzędu skarbowego jest możliwe z poziomu aplikacji e-mikrofirma, która jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Podpisanie deklaracji jest możliwe wyłącznie podpisem kwalifikowanym (przepisy nie pozwalają na podpisywanie jej podpisem zaufanym lub danymi autoryzującymi). W związku z tym nie ma możliwości złożenia tej deklaracji innym kanałem elektronicznym np. poprzez bramkę e-Deklaracje.

Wpłaty z tytułu opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl 

CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
POTRZEBUJESZ POMOCY W INNYM ZAKRESIE?

Źródło:
https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5205406,Podatek-cukrowy-25-lutego-mija-termin-na-zlozenie-pierwszych-deklaracji-CUK.html