Świadczenie usług doradczych, prawnych, marketingowych - fiskus przeprowadza kontrole.

Zadbaj o dowody nabycia usług niematerialnych!

Księgujemy Twoje wydatki

My jako biuro rachunkowe księgujemy w Twoich kosztach podatkowych różnego rodzaju wydatki. 

Ty – jako przedsiębiorca musisz pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy pewne koszty poddaje szczególnemu badaniu.  Chodzi tu o usługi niematerialne, a więc:

 • usługi prawne,
 • usługi doradcze, a w tym szeroko pojęte doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, IT, itp.,
 • usługi reklamowe,
 • usługi promocyjne,
 • usługi konsultingowe,
 • usługi zarządcze,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • w zakresie badań naukowych i prac
  rozwojowych.

Urząd skarbowy wie więcej o świadczonych usługach niż Ci się wydaje

Organ podatkowy doskonale wie, że nabywasz wyżej wymienione usługi. Co więcej, wie również kiedy dana usługa została wykonana, w jakiej kwocie, jaka faktura zawiera tę usługę, a także kto taką usługę dla Ciebie wykonał. Ponadto transakcje opiewające na wyższą kwotę, łatwiej jest objąć kontrolą.

Wynika to z obowiązku oznaczania transakcji kodami GTU – w tym wypadku GTU_12. 

Dlaczego fiskus przeprowadza kontrole?

Niestety zdarza się,  ze w obszarze świadczenia usług niematerialnych dochodzi do nadużyć ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. 

Specyfikacja usług niematerialnych sprawia, że łatwiej jest wprowadzić do obrotu gospodarczego tzw. puste faktury. 

Dokumentacja usług niematerialnych musi potwierdzać fakt, że usługa taka rzeczywiście była świadczona. Sama faktura i dowód zapłaty nie są wystarczającymi dowodami. Obsługiwane spółki powinny gromadzić wszelką dokumentację potwierdzającą wykonanie usługi. Należy też zadbać o to, by dokumenty zawierały datę ich podpisania i podpisy osób je sporządzających.

W jaki sposób dokumentować usługi niematerialne?

Dokumentacja usług niematerialnych powinna obejmować:

 • umowy ze świadczącymi usługi niematerialne – określające zakres usług oraz system rozliczeń (np. cena ryczałtowa, stawki godzinowe, cena zabudżetowana),
 • protokoły zakończenia i odbioru wykonanej usługi, podpisane przez strony,
 • opis na fakturach, jakiego rodzaju usługi dotyczy faktura(nie wystarczą spotykane w praktyce opisy: „Usługi doradcze za okres…”),
 • inną dokumentację potwierdzającą wykonane usługi – np. opracowania na piśmie, korespondencję handlową (wydruki e-maili), dokumentację zamówień na usługi,
 • kopie dokumentów potwierdzających, że sprzedawca usługi był uprawniony do jej sprzedaży – np. kopie dokumentów rejestracji znakówhandlowych, znaków firmowych,
 • dokumenty potwierdzające, że sprzedający był uprawniony do przeniesienia praw (np. praw autorskich),
 • w przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi dokumentację wymaganą przepisamiustaw o podatkach dochodowych.

PRZEDSIĘBIORCO!
PAMIĘTAJ! ARCHIWIZUJ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ DOTYCZĄCĄ ŚWIADCZONYCH USŁUG NIEMATERIALNYCH.
CIĘŻAR UDOWODNIENIA FAKTU SPOCZYWA NA TOBIE
Chcesz uzyskać więcej informacji?

Źródło:

https://ksiegowosc.infor.pl/porady-prawne/33880,Jak-dokumentowac-uslugi-niematerialne.html

https://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/5215486,Coraz-wiecej-wnioskow-o-umorzenie-skladek-ZUS.html.