BK CONSULTANT

ZASADY WSPÓŁPRACY Z BIUREM KONSULTINGOWO-RACHUNKOWYM

Księgowość prosta i czytelna

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności, które wykonują wspólnie pracownicy biura i Klienci w celu sprawnej realizacji usług rachunkowych oraz obsługi kadr i płac.

  1. W ciągu ostatniego dnia roboczego miesiąca biuro kontaktuje się telefonicznie z Klientem, ustalane są dane dotyczące listy płac.
  2. Biuro rozlicza czasu pracy pracowników, sporządza listę płac, raporty RMUA przelewy PIT-4 ZUS, wraz z przelewami dotyczącymi ww. płatności.
  3. W ciągu pierwszych pięciu dni roboczych klient wysyła do biura dokumenty źródłowe (faktury) na adres naszego biura.
  4. Od momentu odbioru dokumentów do 3 dni roboczych przed zamknięciem miesiąca czekamy na dodatkowe dokumenty (niedostarczone wcześniej) księgowe mogące mieć wpływ na wynik podatkowy.
  5. Przed podpisaniem deklaracji klient jest informowany o wysokości zobowiązań budżetowych.
  6. Biuro składa w imieniu klienta wszystkie wymagane zeznania i deklaracje, podpisując je we własnym imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
  7. W przypadku wezwań dotyczących np. wyjaśnień w zakresie składanych deklaracji czy postępowań sprawdzających w zakresie prowadzonej dokumentacji biuro występuje standardowo w imieniu klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Po podpisaniu umowy z naszym biurem Klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego kuriera.

My sporządzamy odpowiednie rejestry podatkowe (Księgi Rachunkowe, Księga Przychodów i Rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia), na ich podstawie właściwe deklaracje, które dostarczamy do Urzędów Skarbowych.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych klientów w odpowiednich urzędach.

Jednym z bardzo ważnych aspektów pracy biura rachunkowego jest umiejętność obsługi ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych. Księgowa zatrudniona w firmie na etacie spotyka się z kontrolą podatkową raz na kilka lat albo i rzadziej. Księgowi biura rachunkowego obsługują od kilku do kilkunastu kontroli w roku, co powoduje, że dużo sprawniej bronią efektów swej pracy.