BK CONSULTANT

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA DLA FIRM

Oferujemy kompleksową obsługę księgową w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

W skład usługi wchodzą między innymi:

 •  weryfikacji poprawności zapisów księgowych dokonanych w okresie przed rozpoczęciem współpracy z naszym biurem;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów;
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego;
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT;
 • rozliczania w zakresie podatku VAT, na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów;
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont;
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego;
 • sporządzania sprawozdań finansowych;
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych;
 • opracowywaniu wniosków kredytowych;
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania;
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.
Istnieje również możliwość zlecania nam usług rachunkowych w konkretnym zakresie, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

W celu ustalenia zryczałtowanej ceny za nasze usługi zapraszamy do kontaktu.